Light-Bodied Red Wine

Rượu vang đỏ nhẹ có màu đỏ nhạt và độ axit cao vừa phải. Chúng được biết đến với tầng hương đầu cao đặc trưng. Rượu vang đỏ nhẹ thường được phục vụ trong ly lớn hình cầu để thu giữ hương thơm tốt nhất.